Enter your keyword

Koučink

Rychlá a efektivní cesta pro vás!

Potřebujete realizovat nějakou důležitou změnu? Stojíte před novým úkolem či výzvou? Musíte rychle vyřešit nějaký problém, zvládnout konflikt či krizovou situaci? Potřebujete zvýšit výkonnost nebo zefektivnit vaši práci? Chcete být úspěšní ve sportu, ve studiu, ve své profesi? Chcete najít cestu, jak změnit své vize v realitu? Chcete zlepšit komunikaci a spolupráci v týmu? Rádi byste lépe sladili váš osobní a pracovní život? Zajímá vás, jak více rozvinout váš potenciál, posílit vaše silné stránky a odstranit bariéry?

Pak Vám nabízíme KOUČINK, jako dobrou, rychlou a efektivní cestu pro vás! Je to velmi praktická a účinná metoda pro řešení řady situací v práci, v podnikání i v osobním životě, zejména v takových situací, které jsou pro vás nové, náročné či obtížné.

Nabízíme Vám:
  • životní a vztahový koučink
  • pracovní-kariérový koučink
  • bussines koučink pro manažery a podnikatele
  • koučink pro sportovce
  • pro skupiny a firmy – týmový koučink.

Krátce o procesu koučování

Koučink je moderní metoda, kdy jde o důvěrný, rovnocenný vztah (kouče a klienta), jehož účelem je dobře definovat Vaše osobní cíle, vytvořit funkční strategie pro jejich dosažení a podpořit Vás v jejich realizaci. Díky koučinku dosáhnete lepších a rychlejších výsledků a my budeme Vašimi průvodci na cestě k nim. Koučink Vás naučí více důvěřovat sobě a svým vlastním zdrojům, ze kterých čerpáte kreativitu a životní sílu. Při prvním setkání si dohodneme podmínky spolupráce. Součástí této dohody jsou i konkrétní a nezbytné organizační podmínky (četnost, forma a délka konzultací, úhrada, atd.). Doporučená doba jednoho koučovacího rozhovoru: 60 – 120 minut. Doporučená frekvence koučovacích sezení: 1 x za 14 dnů. Doporučená doba koučovacího procesu: 3 – 6, popř. více měsíců, dle rozsahu zadání a dohody.