Enter your keyword

Náš tým

Lidé, kteří vám pomohou

slavek

Mgr. Bohuslav Jäger – psycholog, profesionální kouč


Slávek se věnuje psychologickému poradenství, krizové intervenci, osobnostnímu rozvoji, koučování a přípravě dospělých při zvládání zátěžových situací. Jeho služeb mohou využít nejen jednotlivci, ale i skupiny osob (sportovní a pracovní týmy, ap.), které procházejí náročnými životními i pracovními situacemi či krizemi nebo chtějí pracovat jen na svém rozvoji.

janaNEW

Bc. Jana Molešová – profesionální koučka, psychoterapeutka, konzultantka osobního rozvoje


Jana je koučkou a psychoterapeutkou ve své soukromé praxi, v občanském sdružení Bílý  kruh bezpečí a v humanitární organizaci Adra, kde se specializuje na zvládání situaci vysoké psychické zátěže.

Další její specializaci je zvládání vysoké psychické zátěže u sportovců, kdy stres závodního, turnajoveho prostředí nedovoluje sportovcům a sportovkyním podávat vrcholové výkony.

Další specializaci Jany je práce v prostředí konfliktu ( hádky v rodinách, rozvodové situace, uspořádáni vztahů v ” sešívaných rodinách”, konflikty na pracovišti, facilitace skupin, kde vzájemné neshody nedovolují další posun…

Jana pracuje metodami Somatické koučováni, Biosynteza Pha, ICF, Dr. Gabrielle Hope, Somatic Experience podle Petera A. Lewina, Ph. D. , dále absolvovala výcviky garantované Society of Family Therapy Center, Chicago, Dr. Jill Freedman, Institutem pro systemickou zkušenost , Praha, Dr. Kurt Ludewig, PhDr. Vratislav Strnad, pracuje pod supervizi Dr. Bohumily Baštecké, Dr. Jitky Vodňanské, Dr. Františka Matusky, Dr. Yvony Lucké, Dr. Ivana Verného aj.

lenkaNEW

PhDr. Lenka Václavíková, Ph.D.- koučka, terapeutka, mediátorka


Lenka je terapeutkou, koučkou a mediátorkou v soukromé praxi. Pracuje jak s jednotlivci, tak s páry. Mezi její klienty a klientky patří lidé v různých momentech osobních obtíží, jak v partnerství, tak v práci či v některé specifické životní fázi jejich života (těhotenství, osobní krize, nemoc, apod.). V oblasti psychosomatiky pracuje s klienty s fyzickými obtížemi, které se propojují s psychickou kondicí člověka a dávají možnost změny v životě i na fyzické úrovni. Rovněž pracuje s rodiči, kteří zažívají některé náročné momenty se svými dětmi. V mediaci se zaměřuje především na partnerské konflikty, rozvodové situace či  péči o děti jak ve fázi počátečních potíží, tak v průběhu soudního řízení či po něm. S manželem a dvěma dcerami žije v Liberci.

radaNEW

Mgr. Radka Pochobradská – psychoterapeutka


Radka se věnuje rodinám, párům, jednotlivcům, se  kterými  pracuje  na zlepšení jejich situace a harmonizaci vztahů v přítomnosti i do budoucnosti. Učí je, jak nakládat s krizí, jak využít  potenciálu  krize  k  rozvoji a zlepšení současné situace a jak zlepšit vzájemnou komunikaci v rodině či v páru anebo „ jen“ komunikaci sám se sebou, ve vědomí sám sebe. Podporuje  je  při novém nastavení a uspořádání vztahů v  jejich  pracovním i soukromém okolí a udržení nového nastavení do budoucnosti

petrNEW

Ing. Petr Lysák – terapeut, lektor


Petr se zaměřuje především na poradenství ve vztahových oblastech jednotlivců, párů a kolektivů. Pomáhá se zlepšováním komunikace a uvědomováním si sama sebe a ostatních. Další oblastí jsou pracovní vztahy jednotlivců či kolektivů, pomoc při řešení problémů, odstranění bariér a dosažení společně stanovených cílů.