Enter your keyword

Osobnostní rozvoj

Jen Vy sami víte nebo cítíte, co je pro vás v danou situaci nejpřijatelnější.

Zaručujeme absolutní anonymitu a důvěrnost Vašeho sdělení.

Když je člověk zdravý a v životě ho potkají pouze potíže, se kterými si sám dovede poradit, nepotřebuje cizí pomoc nebo podporu. Někdy ale přicházejí situace, kdy nenacházíme cestu z potíže a máme dojem, že se pohybujeme v bludném kruhu. Prožíváme zoufalství, bezmoc, bolest.

Naše zkušenost nám potvrzuje, že v této chvíli nezávislý pohled odborníka, který se s problémy, jako je ten Váš , setkává u mnoha lidí, může často otevřít nové perspektivy tam, kde jste již žádné nečekali. Možná stačí se na Vaši potíž jen podívat z jiného úhlu, podívat se na ni nějak jinak, prostě si ji jen více prohlédnout a popovídat si o tom, zda opravdu ještě nedisponujete vlastními zdroji k řešení současné situace.

Naší základní filozofií je naše víra, že v každé obtíži je nějaké sdělení pro nás, že řešení, které používáme na překonávání potíže, ještě stále není to optimální a vnímaná potíž nás má stále ještě „ něčemu naučit“ či se nad něčím pozastavit a zamyslet . Klient často pro své vyčerpání a únavu již není schopen ani s pomocí svého nejbližšího okolí nalézat uspokojivá východiska. Proto se považujeme spíše za průvodce na Vaší cestě k řešení. V našich terapeutických praxích používáme osvědčené postupy s vědomím vlastních hranic a proto někdy doporučujeme pro danou věc využít služeb jiných pracovišť.

Bez ohledu na to, jak jedinečná osobnost se skrývá v každém z nás, si myslíme, že máme také všichni mnoho společného. Patříme do určité rodiny, do určitého společenství, kde platí jedinečná pravidla. Každý jsme se narodili z mámy a z táty. Každá rodina má nějakou historii, nějaké informace, jak fungovat. Rodina je systém, který má vliv na to, jak se díváme na svět, jak cítíme, jak myslíme a jednáme. Ovlivňuje kvalitu našich vztahů, zdraví, života. Proto současnou nebo původní rodinu považujeme za zdroj možných obtíží i řešení. Uznáváme spojitost mezi psychikou a tělem (psychosomatický pohled) a respektujeme přirozený řád života.