Enter your keyword

Facilitace

Lidé se někdy v životě dostávají do situací, kdy obtížně hledají domluvu a společné řešení v tématech, která jsou pro ně životně důležitá.

je metoda, která má usnadnit mezilidskou komunikaci. Znamená to, že facilitace má komunikaci učinit zejména jasnou, srozumitelnou, efektivní, konstruktivní, nekonfliktní apod

Nástroje a techniky facilitace
  • 01 příprava setkání, definice účelu, rolí a obsahu,
  • 02 nastavení pravidel a norem,
  • 03 návrh procesu setkání,
  • 04 práce se skupinovou dynamikou,
  • 05 prevence a řešení náročných situací,
Facilitace je technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.