Enter your keyword

Mediace

Lidé se někdy v životě dostávají do situací, kdy obtížně hledají domluvu a společné řešení v tématech, která jsou pro ně životně důležitá.

Nabízíme mediaci jako řízený proces řešení konfliktu.

Mediace je proces, který umožňuje dvěma stranám, které se ocitly ve vzájemném konfliktu, aby našli společné řešení své situace. Mediátorka či mediátor vede obě zúčastněné strany k porozumění situace a nalezení řešení jejich vzájemných potíží.
Takovými tématy jsou například:
 • 01 rozdělení či sdílení majetku
 • 02 sousedské vztahy
 • 03 obchodní ujednání
 • 04 rozdělení či sdílení majetku
 • 05 sousedské vztahy
 • 06 obchodní ujednání
Lidé se pak obtížně rozhodují a zjitřenými emocemi a sporem se otevírají větší a větší rány, které se obtížně hojí. Mediace umožňuje naopak překlenutí rozporů, hledání společné cesty k řešení a oblastí možné shody, domluvy a konkrétního způsobu, jak je naplnit.

Mediací lze řešit rozpory z oblasti rodinných, partnerských, profesních či např. sousedských vztahů.

 • před rozvodovým řízením, proto, aby se dopředu domluvili a rozvodové řízení urychlili a zefektivnili
 • během rozvodu, když zjišťují, že je pro ně náročný, objevují se obtíže s domluvou
 • po rozvodu, aby našli způsoby, jak výsledný rozsudek realizovat, např. u péče o děti, rozdělení majetku, které jsou soudem nařízené, ale není jasné, jak budou provedené, aby byly ošetřeny vzájemné vztahy
 • v partnerských vztazích, především v momentech, kdy hledají další cesty svého soužití a mají o nich odlišnou představu nebo potřebují překlenout některé konkrétní rozpory, aby mohli v soužití pokračovat
 • při konfliktech či nedorozuměních na pracovišti
 • při rodinných sporech o dědictví, rodinné uspořádání, péči či vzájemné kontakty
Mnoho lidí sahá v takových momentech po nástrojích, které jim dává k dispozici právo a zákony. Najímají právníky a vydávají se na dlouhou a bolavou cestu soudních sporů. Bezesporu jsou situace, kdy je potřebné, nutné a prospěšné, aby právní zástupci na jedné i druhé straně pomohli nastavit pravidla a nalézt rozhodnutí. Nelze vždy říci, že se takto ale nalézá řešení. Často vznikají další nové bolesti a traumata, se kterými se musí potýkat.
Mediace je cestou, jak nalézt řešení, nevytvářet nové bolesti a úspěšně pokračovat ve vztazích, které chceme uchovat nebo naopak ukončit vztahy, které potřebujeme uzavřít.
V tomto směru může mít mediace i terapeutický rozměr. Obě strany sporu jsou navzájem vyslyšeny, mají prostor pro vzájemné porozumění stanovisku druhého a hledají společné body, na nichž lze řešení situace postavit.