Enter your keyword

Psychoterapie

Sebepoznání a hlubšího porozumění sobě samému

Psychoterapie je jedna z cest k sebepřijetí prostřednictvím sebepoznání a hlubšího porozumění sobě samému. Umožňuje vnímat život realističtěji, méně zkreslený potlačenými emocemi, vede k odstranění nepatřičných a již nepotřebných přesvědčení o sobě i o světě. Jako léčebná metoda umožňuje člověku, aby si uvědomil podstatu svého problému nebo onemocnění a naučil se mu čelit svými vlastními silami. Používá se zejména tam, kde jsou potíže nemocného z větší části podmíněny jeho duševním stavem.

Nabízíme Vám více psychoterapeutických směrů a přístupů.

Systemická
terapie

1) Systemická terapie je jedním ze směrů odborné psychoterapie, vstoupila na světovou scénu v návaznosti na rozvoj rodinné terapie v 80. letech minulého století, u nás jen s desetiletým zpožděním a záhy se stala dalším významným směrem psychoterapie u nás i ve světě.

Ve srovnání s ostatními směry psychoterapie znamená systemická terapie nejrozhodnější odklon od pojetí terapeuta jako experta a klienta jako objektu jeho péče, a to k jejich pojetí jako rovnocenných partnerů ve spolupráci. A dále k terapeutickému využívání toho, jakým způsobem klient o svých potížích mluví. Cílem zde ale není „číst mezi řádky“ o příčinách potíží, ale co nejdříve dopomoci jedinci (páru rodině), aby i v té oblasti života, která ho nyní trápí, dokázal najít a využívat vlastní zdroje, kterými disponuje.
Princip této terapeutické práce vyjádřil Ludewig, přední systemický terapeut, v dilematu pomáhajícího: „Jednej užitečně, aniž dopředu víš, co se ukáže jako užitečné!“ Pokusíme se to osvětlit níže.

Terapeut je v systemické terapii spíše průvodcem klienta, který vylaďuje svoje působení na klienta podle jeho situace a jeho aktuálních možností. Nepřichází s nabídkami hotových řešení, naopak dává prostor tomu, aby v rozhovoru klient sám mohl postupně pro sebe najít takové řešení, které bude dobré právě pro něho (takového, jaký je) a pro jeho situaci. Když to takto napíšeme, může se někomu zdát, že klient musí na vše přijít sám a terapeut mu nic podstatného nedodává. Klient má své trápení, často sám vyzkoušel řadu způsobů, jak si pomoci, vyhledal řadu odborníků a zůstává bezmocný. Anebo se s ním děje něco, čemu nerozumí a z čeho se sám nemůže dostat ven. Není divu, že od terapie očekává, že mu někdo jednoduše pomůže!

Somatické
prožívání

2) Somatické prožívání je jedním z nejefektivnějších nástrojů pro léčení traumatu vyučovaný po celém světě. Je to přístup umožňující terapeutovi provést klienta náročnými stavy a situacemi.
Somatické prožívání není psychoterapeutická metoda, ale velmi specifická práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu.

O metodě
• unikátní přístup k traumatu, který je ukotven v tělesném prožívání
• vyvolává vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze uvnitř systému
• nabízí nástroje, jak projít traumatem a žít plnohodnotným a jistějších životem
• učí, jak rozpoznat mechanismy, které trauma způsobují a uvolnit tak posttraumatický stres z těla
• podporuje uvolnění posttraumatického stresu